> >
<<
>>
<< >>

5.4.

: , , -, -, , .

(1.8) . ( ,

.

.

, . . , . .

5.4.1. . (5.55)

. .

5.4.2. . , .

:

, ; ; .

5.4.3. - ,

, .

(5.57) : , , , ; () , ; - , , . , - . , - .

5.4.4. - . , - . . . -. -

. , , (. 2.10),

. -.

(. 2.2) . : - - X , ,

, X, , (. . 5.2.2):

(5.59) .

-;

(5.61),

(5.62), (5.63) (5.24), (5.25) . X (5.55)

, :

, , , .

, : - (5.62), (5.63). ,

.

- :

-

, , , (5.56)

. (5.69)

- , :

/ , . (5.71) - .

5.4.5. - . -

,

- , (. (5.71)),

V , ,

. , .

5.4.6. , :

, .

- . . , - . .

(. )

<< >>