> , >
<<
>>
<< >>

10.2.2.

, . . ( , . . , , . .) .

.

(, ).

, , - .

, ,

, (10.2.24)

, (10.2.24), (10.2.27) , , , , .

(10.2.27) , :

, ,

(10.2.28)

, (10.2.28) . , , , (10.2.27) .

-, I [36], :

, . ( ,

, . ,

( , - ), . k. , , , , .

<< >>