> , >
<<
>>
<< >>

9.7. , x X

9.2 , . , , X, ,

. . ( ) . (9.2.11) (9.2.1).

9.4, , . .

, . , , , (9.4.2), (9.4.4),

, , , , (9.7.2) , , .

(9.7.2) [39, 40], , , (9.2.11) .

, . , , , , . . , , . . , , . , , - (9.2.11)

, , (9.7.2)

, . , , , . , . . .

; - ( , 1, . . , 1.

,

,

( ) (9.7.4)

:

(9.2.11)

(9.7.5) , ,

,

; , (9.7.5)

(9.7.2)

[1]. , , (9.7.2) ,

(9.5.4)

(9.7.8) , ,

. , , - .

, [39, 40], (, , . , , , . , , , , - ( ) , , . , , ( ) .

, , - , .

,

, . (9.7.2)

, , (9.7.7),

( , (9.7.9), (9.7.10). , ( [40, . V]. , .

, . , , ,

. , ,

,

(9.7.14).

, - . , (9.7.15) . , (9.7.15), . .

, ,

(9.7.16) , .

(9.7.6),

( ), , :

(9.7.14), , , ,

, , .

, , (9.7.13) . (9.7.16), (9.7.11) . (9.7.11)

, ,

.

, , , (9.7.22) (9.7.20) (9.7.21) . . , , (9.7.20) , . , (9.7.22), . (9.7.20) , . ,

, (9.7.16), , , , , .

( ( ) . , , , , , , .

<< >>